Anmälan till utbildning

Anmälan till utbildning

Läroanstalter

Kuula-opisto

Ansökningsformuläret öppnas när du först klickar på gröna plus-märket framför din valda ”produkt”. Produkten flyttas till inköpskorgen, och du kan fortsätta anmälningen genom att klicka på inköpskorgen.

Terminsavgiften faktureras två gånger per läsår: på höstterminen och på vårterminen.