Anmälan till utbildning

Anmälan till utbildning

Läroanstalter

Kuula-opisto

Ansökningsformuläret öppnas när du först klickar på gröna plus-märket framför din valda ”produkt”. Produkten flyttas till inköpskorgen, och du kan fortsätta anmälningen genom att klicka på inköpskorgen.

Terminsavgiften faktureras två gånger per läsår: på höstterminen och på vårterminen.

Ansökan till Kuula-institutet

VäljNamnAnsökningstiden börjarAnsökningstiden slutar
Välj Musiikkileikkikoulu, musiikkivalmennus ja karuselliopetus Vaasa ja Laihia (2015 - 2024 syntyneet) 11.04.2024
Välj Musiklekskola, musikförberedelse eller instrumentkarusell Vasa och Laihela (för 2015 - 2024 födda) 11.04.2024
Välj Onkilahden puhallinorkesterikoulu 11.04.2024 12.05.2024
Välj Soitinstartti ja soitto-opinnot (vuonna 2018 syntyneet ja sitä vanhemmat hakijat) 11.04.2024 12.05.2024
Välj Instrumentstart och instrumentstudier (för 2018 födda eller äldre) 11.04.2024 12.05.2024
Välj Soitto-opinnot (Isokyrö ja Laihia) 11.04.2024 12.05.2024
Välj Tanssi-muskarimixi Vaasa ja Laihia / Dans-musikmix Vasa och Laihela 11.04.2024
Välj Klassinen baletti Vaasa ja Laihia /Anmälan till klassisk balett Vasa och Laihela 11.04.2024
Välj Lauluopinnot (13-vuotiaille ja sitä vanhemmille)/Sångstudier (över 13 åringar) 11.04.2024 12.05.2024
Välj Lapsikuoro Estradi / Barnkören Estradi 11.04.2024
Välj Digilo 11.04.2024
Välj Registration form for Dance-musicmix 11.04.2024
Välj Registration form for Music Departments for children/adults born in 2018 and earlier 11.04.2024 12.05.2024
Välj Registration form for the Music Playschool/Music preparation 11.04.2024
Välj Registration form the Dance department 11.04.2024
Välj Registration form for Open department (music, singing, or theory studies) 11.04.2024 30.08.2024
Välj Avoin opinto-ohjelma/Programmet för öppna studier: aikuisbaletti / vuxenbalett 11.04.2023
Välj Avoin opinto-ohjelma: lauluopinnot 11.04.2024 30.08.2024
Välj Avoin opinto-ohjelma: soitto-opinnot tai musiikin hahmotusaineet (teoriaopinnot) 11.04.2024 30.08.2024
Välj Programmet för öppna studier: spel eller musikens gestaltningsämnen 11.04.2024 30.08.2024
Välj Programmet för öppna studier: sång 11.04.2024 30.08.2024