Välkommen till Kuula-institutets Wilma

Kontaktuppgifter vid Wilma-problem
I ärenden som berör Wilma, ta kontakt med byråsekreterare Vappu Hirvelä, tfn. 063253822 eller vappu.hirvela(at)vaasa.fi

Obs! Vårdnadshavarens användar namn är samma e-mail adress som givits vid registreringen.

Besöksadress
Skeppsgatan 16 (Kvarngatan 2)

Postadress
PB 3, 65101 Vasa

Telefonnumror
0400-430 131

Kansliet är öppet må-fre kl 08.15 - 16.00
Vid Kuula-institutet är vi måna om att både elever och personal skall ha en så trygg miljö som möjligt, trots coronapandemin. Den administrativa personalen gör vid behov distansarbete. Vid ärenden på plats är det därför skäl att i förväg föräkra sig om att den person ni vill träffa är på plats.

Hemsidor
Kuula-institutet

Anmälan till Kuula-institutet:

Läs denna instruktion innan du gör anmälan via nedanstående länk.

  • GÖR ANMÄLAN HÄR
  • Öppna kursutbud-rubriken under Anmälan till Kuula-institutet.
  • Lägg till i korgen de studier till vilka du vill göra anmälan
  • Tryck på Anmäl/Sök-knappen.
  • Ange och skicka till din e-postadress.
  • Logga in i din e-post och klicka på den länk som Wilma skickat.
  • Uppge alla uppgifter som efterfrågas i formuläret och spara

Om anmälningen av någon orsak inte lyckas, sänd e-post till [email protected]

Wilma 2.32.24 © 2000-2021 Visma