Välkommen till Kuula-institutets Wilma

Kontaktuppgifter vid Wilma-problem
I ärenden som berör Wilma, ta kontakt med byråsekreterare Merja Nurmi, tfn. 063253822 eller merja.nurmi(at)vaasa.fi

Obs! Vårdnadshavarens användar namn är samma e-mail adress som givits vid registreringen.

Besöksadress
Skeppsgatan 16 (Kvarngatan 2)

Postadress
PB 3, 65101 Vasa

Telefonnumror
06-325 3822/21 samt 0400-430 131

Kansliet är öppet må-fre kl 08.15 - 16.00

Hemsidor
Kuula-institutet

Anmälan till Kuula-institutet:

Läs denna instruktion innan du gör anmälan via nedanstående länk.

  • GÖR ANMÄLAN HÄR
  • Öppna kursutbud-rubriken under Anmälan till Kuula-institutet.
  • Lägg till i korgen de studier till vilka du vill göra anmälan
  • Tryck på Anmäl/Sök-knappen.
  • Ange och skicka till din e-postadress.
  • Logga in i din e-post och klicka på den länk som Wilma skickat.
  • Uppge alla uppgifter som efterfrågas i formuläret och spara

Om anmälningen av någon orsak inte lyckas, sänd e-post till kuula-institutet@vasa.fi

Wilma 2.31.4.3 © 2000-2020 Visma